MaST Cibinium

MaST Cibinium Team © 2018

Inregistrare Autentificare

MaSTCibinium.ro este o platformă de informare şi comunicare realizată în anul 2012 de Atelierul 1 de Inovare şi Creativitate al Colegiului Tehnic "Cibinium" Sibiu, în cadrul competiţiei "Şcoala MaST - TOP", componentă a Proiectului POSDRU / 85 / 1.1 / S / 58914 - "MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii".

Postat in Data: 26-11-2014 la Ora: 13:35:11

Matematica - act de cultură  Imaginea fascinantă a matematicii dincolo de satisfacţia,bucuria pe care o poate oferi soluţia unei probleme ingenios rezolvată, răsplata muncii, seriozităţii, tenacităţii, dar şi a talentului de care nu ne putem bucura toţi, poate fi dobândită prin lectură. Astfel de lecturi sunt un câştig atât pentru copii împătimiţi de matematică, lor le lărgeşte orizontul cultura şi este util celor pentru care matematică a devenit, din păcate, o povară.

      Cred că despovărate de formalismul matematic, încadrate firesc în evoluţia culturală a omenirii, noţiunile matematice pot fi înţelese. Astfel, curiozitatea se trezeşte spontan şi  poate prinde rădăcini mult mai solide. Povestite într-un limbaj accesibil, în contextul dezvoltării  ştiinţelor, dar şi a matematicii, strâns legate de paradigmele gândirii umane de-a lungul timpului, noţiuni matematice cum ar fi numărul, funcţia, derivata sau integrală, au devenit personaje ale unor cărţi şi, astfel personificate, ele devin simpatice.

   Chiar şi pentru copiii din clasele gimnaziale (VII,VIII), lectura capitolelor "La ce-i bună matematică"  sau "Cu ce se ocupă matematica"  din cartea "Numerele naturii" a lui Ian Stewart sau primele capitole din fascinanta carte "Zero-biografia unei idei periculoase" de Charles Seife, pot fi recomandate.    

* Iar cartea lui Simon Singh, Marea teoremă a lui Fermat este povestea minunată a căutării demonstraţiei acestei teoremei, precum şi povestea dezvoltării matematicii înseşi.         

* Romanul lui Apostolos Doxiadis, Unchiul Pedros şi cojectura lui Goldbach, o istorie care leagă destinul unui copil curios, de cel al unchiului său, matematician redutabil a cărui viaţă s-a scurs sub zodia unei faimoase ipoteze matematice :"Orice număr par mai mare decât 2 este suma a două numere prime". Enunţul acesta, pe care unii elevi din clasa a V-a îl înţeleg, îşi aşteaptă şi azi o demonstraţie. Atât cei care iubesc matematica, dar şi cei care o detestă, citesc romanul fascinaţi de indescriptibila poezie a numerelor, de puterea lor, dar şi de fragilitatea omului.  

* Pentru copiii cu adevărat pasionaţi de matematică cartea Şocul matematicii de Solomon Mărcuş, este o lectură utilă. Caracterizată prin exprimări clare, dar mai ales riguroase, cartea poate fi un auxiliar al manualului, conţinutul ei cuprinde toate noţiunile din curriculumul şcolar, explicate pentru publicul larg, cu intenţia de a  atenua " şocul matematicii" şi invitând cititorul să abordeze acest domeniu ca pe un act de cultură.  

* Chiar dacă unele informaţii din cărţile menţionate mai sus, depăşesc nivelul cerut în şcoală, cred, aşa cum  afirma Ortegay Gasset, că un copil este capabil să înţeleagă mai mult decât bănuim. Condiţia este să i se ofere lecturi de calitate. Poate aşa reuşim să convingem că acest domeniu îşi are poezia lui şi fără îndoială, rămâne aşa cum afirma Bernard din Kayburg "oglinda, obscurul şi enigmaticul speculum al intelectului divin, călăuza noastră atunci când urmărim cunoaşterea operei divine".

 

Note bibliografice:

 Ian Stewart, Numerele naturii, Editura "Humanitas", Bucureşti 2006


Realizat de: Cazacu Tudor
Scoala: Colegiul Tehnic Cibinium
Clasa: a-?-a ?
Prof. Coordonator: Nume Profesor