MaST Cibinium

MaST Cibinium Team © 2018

Inregistrare Autentificare

MaSTCibinium.ro este o platformă de informare şi comunicare realizată în anul 2012 de Atelierul 1 de Inovare şi Creativitate al Colegiului Tehnic "Cibinium" Sibiu, în cadrul competiţiei "Şcoala MaST - TOP", componentă a Proiectului POSDRU / 85 / 1.1 / S / 58914 - "MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii".

Postat in Data: 27-11-2014 la Ora: 06:36:55

PLOAIA ACIDĂ Ce este ploaia acidă ?

 Ploaia acidă este precipitația atmosferică cu valoarea pH-ului < 5,6. Ia naștere când oxizii de sulf și cei de azot se combină cu vaporii de apă din atmosferă, rezultând acizi sulfurici și acizi azotici, care pot fi transportați la distanțe mari de locul originar producerii, și care pot precipita sub formă de ploaie. Ploaia acidă este în prezent un important subiect de controversă datorită acțiunii sale pe areale largi și posibilitații de a se răspandi și în alte zone decăt cele inițiale formării.

Între interacțiunile sale daunătoare se numară: erodarea structurilor, distrugerea culturilor agricole și a planțatiilor forestiere, amenințarea speciilor de animale terestre dar și acvatice, deoarece puține specii pot rezista unor astfel de condiții.

   

Ce afectează ploaia acidă ?

Studii publicate în 1996 sugerează faptul că pădurile și solul forestier sunt cu mult mai afectate de ploaia acidă decât se credea, și redresarea efectelor este foarte lentă. Practic, ploaia acidă atacă tot ce întalnește și afectează toate formele de viată, calitatea solului și a materialelor. Modificarea calițatii apei în lacuri și râuri produce efecte indirecte asupra celorlalte componente ale mediului.

 asupra sănătății umane- boli respiratorii (astm, bronșite, emfizem), oculare și dermatologice, iar indirect, prin consumul de alimente afectate-boli digestive și ale sistemului nervos;

 asupra sănătății animale- vietățile din lacuri și râuri sunt distruse de ploaia acidă. Vedeți un iaz de decantare de la o uzina chimică și vă veți lămuri dacă poate trăi ceva acolo. Distrugerea bazinelor acvatice (la pH de 4,5 dispare viața din bazinele piscicole);

 asupra vegetației-distrugerea directă a clorofilei în masa vegetală, degradarea pădurilor, a pășunilor și a culturilor agricole;

 eroziunea solului- efectele asupra vegetației și a apelor de suprafață duc la eroziunea solului. Față de toate acestea, ploile acide atacă roca, dizolvă sărurile de calciu și magneziu  și reduce calitatea solului dizolvând metalele și distrugând viața la nivelul microorganismelor din sol;

                                 

 POLUAREA AERULUI            

Poluarea aerului există datorită extragerii intensive a unor materii prime (cariere de piatră, exploatarea la suprafață a cărbunelui), utilizării ineficiente și risipei de energie și materii prime, utilizării unor echipamente uzate și deficitare, care permit emisia de poluanți și noxe în atmosferă, lipsei respectării, uneori, a legislației în vigoare și a acordurilor legale. 

Sursele de poluare a aerului sunt:

 - Surse naturale – reprezentate de diverse procese care se petrec în mod natural:

   ·solul – care suferă fenomene de eroziune și macinare cu eliberare de particule foarte fine,

   ·plantele si animalele – care pot elimina în aer diverse elemente (fulgi, polen, păr),

   ·erupții vulcanice – care aruncă în aer mari cantitați de gaze, particule solide,

   ·incndiile de păduri– care creează fum, ce se poate răspandi pe suprafețe mari. 

Surse artificiale – reprezentate de activitațile omului:

   ·procesele de ardere – de la încălzirea locuinței și până la combustibilul utilizat pentru producerea de energie în scopuri industriale

   ·procesele industriale – care răspăndesc în aer diverși poluanți

   ·transporturile – de tip feroviar, naval, aerian și, în special, rutier.

 

Bibliografie

1.http://www.high-health.info/aer/poluarea/ploaia-acida.htm   

          2.http://www.zibo.ro/planeta-blog/Micii-ecologisti-34/Poluarea-aerului-si-a-solului-750

 3. Compendiu chimie, Klaus Sommer, Karl-Heiz Wünsch, Ed. All educational, București, 2007


Realizat de: Cazacu Tudor
Scoala: Colegiul Tehnic Cibinium
Clasa: a-?-a ?
Prof. Coordonator: Nume Profesor